Chi tiết sản phẩm

CẢI TẠO ,CHỈNH TRANG CẢNH QUAN KHUÔN VIÊN BỘ TƯ LỆNH SAU KHI CUNG THỈNH TƯỢNG BÁC VỀ CÔNG VIÊN TRƯỚC UBND THÀNH PHỐ

Mô tả : Dự án :Khảo sát địa hình : Cải tạo ,chỉnh trang cảnh quan khuôn viên Bộ Tư lệnh sau khi cung thỉnh tượng Bác về công viên trước UBND Thành phố Địa chỉ : 291,Cách mạng tháng 8,Phường 12,Quận 10 ,TP HCM Chủ đầu tư : Bộ Tư lệnh TP HCM Thời gian thục hiên : 25/08/2014
CẢI TẠO ,CHỈNH TRANG CẢNH QUAN KHUÔN VIÊN BỘ TƯ LỆNH SAU KHI CUNG THỈNH TƯỢNG BÁC VỀ CÔNG VIÊN TRƯỚC UBND THÀNH PHỐ

Dự án :Khảo sát địa hình : Cải tạo ,chỉnh trang cảnh quan khuôn viên Bộ Tư lệnh sau khi cung thỉnh tượng Bác về công viên trước UBND Thành phố
Địa chỉ : 291,Cách mạng tháng 8,Phường 12,Quận 10 ,TP HCM 
Chủ đầu tư : Bộ Tư lệnh TP HCM 
Thời gian thục hiên : 25/08/2014

Next đối tác Prev đối tác