Chi tiết sản phẩm

CẢNG LÁNG LÙN - HẠNG MỤC BỜ KÈ

Mô tả : Khảo sát địa chất công trình Cảng Láng Lùn - Hạng mục Bờ kè (Huyện Long Thành - Đồng Nai)
CẢNG LÁNG LÙN - HẠNG MỤC BỜ KÈ

Khảo sát địa chất công trình Cảng Láng Lùn  - Hạng mục Bờ kè (Huyện Long Thành - Đồng Nai)

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Công ty Bê tông Thủ Đức 1

Dịa điểm: Ấp Long Khánh 2 – Xã Tam Phước – TP Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai

Quy mô: 02 hồ khoan dưới sông sâu 40m

Hoàn thành: 2013

Next đối tác Prev đối tác