Chi tiết sản phẩm

CẦU BẾN XOÀI (BÌNH DƯƠNG)

Mô tả : Tổng thầu: Công ty ORBITEC Lập mốc khống chế mặt bằng, mốc khống chế độ cao, Đo vẽ bình đồ tuyến.. Hoàn thành: 2013
CẦU BẾN XOÀI (BÌNH DƯƠNG)

Khào sát địa hình Cầu Bến Xoài - Bình Dương

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tổng thầu: Công ty ORBITEC

Lập mốc khống chế mặt bằng, mốc khống chế độ cao, Đo vẽ bình đồ tuyến..

Hoàn thành: 2013

Next đối tác Prev đối tác