Chi tiết sản phẩm

ĐO VẼ BÌNH ĐỒ DỰ ÁN KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI QUANG TRUNG

Mô tả : Phục vụ hạng mục : Ô Chôn lấp hợp vệ sinh Lần 1 Địa điểm : Xã Quang Trung ,Huyện Thống Nhât ,Tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Thực hiện hợp đồng số : 01/2014/ĐVBĐ/HĐ-ĐN ký ngày 10/07/2014
 

Phục vụ hạng mục : Ô Chôn lấp hợp vệ sinh Lần 1

Địa điểm : Xã Quang Trung ,Huyện Thống Nhât ,Tỉnh Đồng Nai 

Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi

Thực hiện hợp đồng số : 01/2014/ĐVBĐ/HĐ-ĐN ký ngày 10/07/2014

Nội dung công việc : Đo vẽ bình đồ ô chôn láp hợp vệ sinh số 1 tỷ lệ 1-500 ,diện tích 0.5 ha

Next đối tác Prev đối tác