Chi tiết sản phẩm

DỰ ÁN GREEN VIEW GARDEN (HIỆP BÌNH PHƯỚC - THỦ ĐỨC)

Mô tả : Khảo sát địa chất công trình/Địa chất thủy văn Dự án Dự án Green View Garden (HIệp Bình Phước - Thủ Đức)
DỰ ÁN GREEN VIEW GARDEN (HIỆP BÌNH PHƯỚC - THỦ ĐỨC)

Khảo sát địa chất công trình/Địa chất thủy văn Dự án Dự án Green View Garden (HIệp Bình Phước - Thủ Đức)

CHI TIẾT DỰ ÁN

Tổng thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Toàn Vũ

Khối lượng: 12 lỗ khoan x 80 m/HK + 04 lỗ khoan x 60m/HK

Hoàn thành: 2012

Next đối tác Prev đối tác