Chi tiết sản phẩm

GIÁM SÁT THI CÔNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

Mô tả : Đông Nam giám sát thi công công trình:"Đầu tư xây dựng bệnh viện tâm thần tỉnh Long An"

Chủ đầu tư  : Sở Y tế tỉnh Long An

Thời gian    : 11/09/2014

Next đối tác Prev đối tác