Chi tiết sản phẩm

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Mô tả : Khào sát địa chất công trình Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức - TP HCM)
ĐẠI HỌC TDTT TP HỒ CHÍ MINH

Khào sát địa chất công trình Trường Đại học TDTT TP Hồ Chí Minh (Thủ Đức - TP HCM)

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư: Trường Đại học TDTT TP HỒ Chí Minh;

Khối lượng: 03 hố khoan x 40m/HK

Hoàn thành: 2015

Next đối tác Prev đối tác