Chi tiết sản phẩm

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

Mô tả : Đông Nam trúng thầu tư vấn khảo sát địa chất dự án Đầu tư xây dựng mới Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM

Dự án: Đầu tư xây dựng mới Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM;

Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP HCM;

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Khối lượng: 13 HK x 40m/HK + 03 HKGT x 10m/HK;

Thời gian thực hiện Hợp đồng: 25 ngày;

Next đối tác Prev đối tác