Chi tiết sản phẩm

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI QUANG TRUNG.

Mô tả : KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI QUANG TRUNG. Khảo sát địa chất công trình Khu xử lý chất thải Quang Trung (Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai) CHI TIẾT DỰ ÁN Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI Địa điểm: Xã Quang Trung – Huyện Thống nhất – Tỉnh Đồng Nai Quy mô: 03 hố khoan sâu 20m Hoàn thành: 2013
Next đối tác Prev đối tác