Chi tiết sản phẩm

KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT: KHU DÂN CƯ PHỐ - CHỢ PHƯỚC THÁI

Mô tả : Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai theo hợp đồng số: 09/2015/ksđc/hđ-đn ngày 18/05/2015 Khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu đất: 2HK
KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT: KHU DÂN CƯ PHỐ - CHỢ PHƯỚC THÁI

Địa điểm: Long Thành - Đồng Nai
theo hợp đồng số: 09/2015/ksđc/hđ-đn ngày 18/05/2015
Khoan khảo sát địa chất và thí nghiệm chỉ tiêu cơ lý mẫu đất: 2HK

CHI TIẾT DỰ ÁN
Next đối tác Prev đối tác