KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH

Tổng thầu: Công ty ORBITEC Lập mốc khống chế mặt bằng, mốc khống chế độ cao, Đo vẽ bình đồ tuyến.. Hoàn thành: 2013

Dự án :Khảo sát địa hình : Cải tạo ,chỉnh trang cảnh quan khuôn viên Bộ Tư lệnh sau khi cung thỉnh tượng Bác về công viên trước UBND Thành phố Địa chỉ : 291,Cách mạng tháng 8,Phường 12,Quận 10 ,TP HCM Chủ đầu tư : Bộ Tư lệnh TP HCM Thời gian thục hiên : 25/08/2014

Phục vụ hạng mục : Ô Chôn lấp hợp vệ sinh Lần 1 Địa điểm : Xã Quang Trung ,Huyện Thống Nhât ,Tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Thực hiện hợp đồng số : 01/2014/ĐVBĐ/HĐ-ĐN ký ngày 10/07/2014

Next đối tác Prev đối tác