Chi tiết sản phẩm

KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG VÀ TRẠM XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG

Mô tả : Theo hợp đồng số 76/hđ-dsv ngày 21/07/2015 Do Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm Chủ Đầu tư Khối lượng : 2 HK X10 M = 20 M Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý mẫu đất : 6 mẫu Thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đá : 4 mẫu
KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG VÀ TRẠM XỬ LÝ CHẤT THẢI LỎNG

Theo hợp đồng số 76/hđ-dsv ngày 21/07/2015 

Do Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm Chủ Đầu tư 

Khối lượng : 2 HK X10 M = 20 M

Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý mẫu đất : 6 mẫu

Thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đá : 4 mẫu

Thí nghiệm nước : 1 mẫu 

CHI TIẾT DỰ ÁN
Next đối tác Prev đối tác