Chi tiết sản phẩm

KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THẠNH THỚI -ĐỒNG ĐÌNH -HUYỆN CẦN GIỜ

Mô tả : KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT ,THÍ NGHIỆM CƠ LÝ MẪU ĐẤT Công trình : Xây dựng đường Thạnh Thới -Đồng Đình Địa điểm : Xã Long Hòa ,Huyện Cần giờ ,TP HCM
KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT XÂY DỰNG ĐƯỜNG THẠNH THỚI -ĐỒNG ĐÌNH -HUYỆN CẦN GIỜ

KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT ,THÍ NGHIỆM CƠ LÝ MẪU ĐẤT 

Công trình : Xây dựng đường Thạnh Thới -Đồng Đình 

Địa điểm : Xã Long Hòa ,Huyện Cần giờ ,TP HCM 

CHI TIẾT DỰ ÁN

QUY MÔ : 

1 Khoan xoay bơm rửa lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan 0- 30m, đất đá cấp I-III (Trên tuyến) m 60
2 Khoan xoay bơm rửa lấy mẫu trên cạn, độ sâu lỗ khoan 0- 60m, đất đá cấp I-III (Mố Cầu) m 160
3 Khoan xoay bơm rửa lấy mẫu dưới nước, độ sâu lỗ khoan 0- 60m, đất đá cấp I-III (Trụ cầu) m 160
4 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn tại hiện trường (SPT) lần 190
5 Thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST) điểm 48
6 Quan trắc mực nước ngầm (chống ống & quan trắc) m 10
B. Công tác thí nghiệm trong phòng
7 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý thông thường của mẫu đất mẫu 190
8 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu mẫu đất nguyên dạng (cắt - nén bằng máy 1 trục) mẫu 48
9 Thí nghiệm nén cố kết theo thời gian. Trên tuyến: 02 mẫu/LK x 03LK = 06 mẫu; Mố cầu: 02 mẫu/LK x 04 LK = 8 mẫu (phục vụ tính toán độ lún cố kết của nền đắp theo thời gian) mẫu 14
10 Thí nghiệm nén 03 trục sơ đồ UU. Mố cầu: 03 mẫu/LK x 04 LK = 12 mẫu. Trụ cầu: 03 mẫu/LK x 04 LK = 12 mẫu (Phục vụ tính toán móng cọc và tường chắn) mẫu 24
11 Thí nghiệm nén 03 trục sơ đồ CU. Mố cầu: 03 mẫu/LK x 04 LK = 12 mẫu. Trụ cầu: 03 mẫu/LK x 04 LK = 12 mẫu (Phục vụ tính toán móng cọc và tường chắn) mẫu 24
Next đối tác Prev đối tác