Chi tiết sản phẩm

THI CÔNG : KHOAN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Mô tả : Theo hợp đồng số 65/hđ-dsv ngày 30/06/2015 Chủ Đầu tư : Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI Khối lượng : Khoan 70 m giếng Thổi rửa giếng
THI CÔNG : KHOAN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

Theo hợp đồng số 65/hđ-dsv ngày 30/06/2015

Chủ Đầu tư : Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI 

Khối lượng : Khoan 70 m giếng 

Thổi rửa giếng 

 

CHI TIẾT DỰ ÁN
Next đối tác Prev đối tác