Chi tiết sản phẩm

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Mô tả : ĐÔNG NAM TRÚNG THẦU GÓI TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN: "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ HỌC VÀ XƯỞNG THỰC HÀNH KHU F1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH"

CHỦ ĐẦU TƯ      : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

QUY MÔ DỰ ÁN  : Xây mới 01 công trình có chiều cao 8 tầng + 1 tum; tầng 1 cao 5,1m; tầng 2 cao 4,8m; từ tầng 3 đến tầng 8 cao 3,6m; tum thang cao 3,6m; tổng chiều cao công trình 35,55m; Tổng diện tích sàn xây dựng 8.560 m2

NGUỒN VỐN

Tổng mức đầu tư                         : 106.188.102.000 đồng

Trong đó:

  • Chi phí xây dựng                          :   74.863.451.000 đồng
  • Chi phí thiết bị                              :     7.811.386.000 đồng
  • Chi phí quản lý dự án                    :     1.294.989.000 đồng
  • Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng     :     6.423.496.000 đồng
  • Chi phí khác                                 :     2.208.453.000 đồng
  • Chi phí dự phòng                          :   13.586.327.000 đồng

THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG : Theo tiến độ gói xây lắp (dự kiến 48 tháng)

Next đối tác Prev đối tác