Chi tiết sản phẩm

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Mô tả : ĐÔNG NAM TRÚNG THẦU GÓI TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN: "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẠI GIA LAI"

CHỦ ĐẦU TƯ                  :        Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh

QUY MÔ DỰ ÁN             :        Nhà học - giảng đường - văn phòng khoa Nông Lâm (nhà số 1) với tổng diện tích sàn 11.631m2 bao gồm:

                                                   Nhà học - văn phòng khoa Nông Lâm: chiều cao 05 tầng, 01 tầng mái; diện tích sàn: 11.035m2

                                                    Giảng đường 150 chỗ: 02 giảng đường, chiều cao 02 tầng, diện tích sàn 596m2

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ  :        Nguồn vốn ngân sách nhà nước ( kinh phí chương trình phát triển giáo dục Đại học vay vốn Ngân hàng Thế Giới)

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ    :         143.341.613.911 đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng             :         108.482.684.265 đồng

- Chi phí thiết bị                 :             6.917.720.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án       :            1.607.212.903 đồng

- Chi phí TV ĐT xây dựng :             6.044.301.281 đồng

- Chi phí khác                     :             5.966.912.597 đồng

- Chi phí dự phòng             :            14.322.782.865 đồng

 

 

Next đối tác Prev đối tác