Chi tiết sản phẩm

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Mô tả : ĐÔNG NAM TRÚNG THẦU GÓI THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT DỰ ÁN: "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP KHU THỂ THAO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN"

GÓI THẦU                         : TƯ VẤN GIÁM SÁT

TÊN DỰ ÁN                       : ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NÂNG CẤP KHU THỂ THAO, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

HÌNH THỨC ĐẦU THẦU: ĐẤU THẦU RỘNG RÃI TRONG NƯỚC

CÁC HẠNG MỤC             :

  + BỂ BƠI CÓ MÁI: NẰM TẠI VỊ TRÍ PHÍA TÂY CỦA KHU ĐẤT; PHÍA TÂY VÀ PHÍA BẮC TIẾP GIÁP VỚI KHU ĐẤT TRỐNG CỦA TRƯỜNG; PHÍA NAM TIẾP GIÁP VỚI KHU ĐẤT BÊN CẠNH; PHÍA ĐÔNG TIẾP GIÁP VỚI NHÀ THI ĐẤU ĐA NĂNG HIỆN CÓ.

   + SÂN BÓNG ĐÁ: NẰM TẠI VỊ TRÍ PHÍA ĐÔNG CỦA KHU ĐẤT; PHÍA NAM TIẾP GIÁP VỚI KHU ĐẤT BÊN CẠNH; PHÍA ĐÔNG TIẾP GIÁP VỚI NHÀ THI ĐẦU ĐA NĂNG HIỆN TRẠNG; PHÍA BẮC VÀ PHÍA NAM TIẾP GIÁP VỚI KHU ĐẤT TRỐNG CỦA TRƯỜNG.

 

Next đối tác Prev đối tác