Chi tiết sản phẩm

TƯ VẤN THIẾT KẾ

Mô tả : ĐÔNG NAM KÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ PHƯỚC THÁI

NỘI DUNG                 : TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH             : KHU DÂN CƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC THÁI.

HẠNG MỤC               : SAN LẤP, GIAO THÔNG, THOÁT NƯỚC, CẤP NƯỚC, CÂY XANH, CHIẾU SÁNG, CẤP ĐIỆN, THÔNG TIN LIÊN LẠC

ĐỊA ĐIỂM                  : XÃ TAM PHƯỚC, THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ ĐẦU TƯ             : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ PHƯỚC THÁI

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG  : 200.000.000 ĐỒNG

Sản phẩm liên quan

Next đối tác Prev đối tác