chuyên ngành

NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2015/NĐ-CP NGÀY 17-3-2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG 10-5-2015)

( 16-06-2016 - 08:11 PM ) - Lượt xem: 343

NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2015/NĐ-CP NGÀY 17-3-2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ (ÁP DỤNG 10-5-2015)

ND 30 - 2015 NDCP - Huong dan Luat Dau thau

Next đối tác Prev đối tác