Dịch vụ

Đánh giá tác động môi trường; - Dịch vụ Cam kết bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư; - Thiết kế & thi công hệ thống xử lí nước thải; - Xử lý chất thải nguy hại;

San lấp mặt bằng, là công việc thi công san phẳng nền đất một công trình xây dựng hay một mặt bằng quy hoạch, từ một mặt đất có địa hình tự nhiên cao thấp khác nhau. San phẳng là việc đào những chỗ đất cao nhất trong nội tại vùng đất đó vận chuyển đến các vùng thấp nhất và đắp vào những chỗ thấp đó, nhằm làm phẳng lại bề mặt địa hình vùng đất đó theo chủ định trước của con người (mặt thiết kế định trước, có kể đến độ dốc thoát nước bề mặt). Như vậy bản thân công tác san đất thường bao gồm các công tác đào đất, vận chuyển đất và đắp đất.

Mục tiêu, tính khả thi của dự án; Tác động tích cực và tiêu cực của dự án (Đến an ninh xã hội, đến doanh nghiệp, đến cộng đồng, đến môi trường); Lập dự án và thực hiện quy trình xin phê duyệt; Thực hiện các quy trình thiết kế; Đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công vv…

Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kỹ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của nhà thầu là giành được quyền cung cấp hàng hóa dịch vụ đó với giá đủ bù đắp các chi phí đầu vào và đảm bảo mức lợi nhuận cao nhất có thể.

Có giấy phép xây dựng đối với những công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp quá 15 ngày đối với công trình nhà ở riêng lẻ, quá 20 ngày làm việc đối với công trình xây dựng khác mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thực hiện cấp giấy phép xây dựng; Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận;

Tư vấn thiết kế (Thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) - Tư vấn lập dự toán xây dựng công trình - Tư vấn lập Báo cáo khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án - Lập Tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

Phân biệt, phân chia và mô tả các lớp địa tầng theo chiều sâu. Phân chia các lớp địa tầng theo chiều sâu và theo diện phân bố. Tổng hợp tính chất cơ lý của lớp đất đá , tổng hợp số liệu đại diện dùng để tính toán thiết kế nền móng công trình.

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm xây dựng công trình nhằm phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Ngoài ra đối với các công trình quan trọng, trong quá trình thi công và khai thác công trình cũng cần phải quan trắc chuyển vị lún, nghiêng để đánh giá mức độ ổn định và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu chuyển vị công trình vượt quá giới hạn cho phép.

Next đối tác Prev đối tác