Dịch vụ

TƯ VẤN THIẾT KẾ & LẬP DỰ TOÁN

( 12-06-2016 - 08:42 PM ) - Lượt xem: 473

Tư vấn thiết kế (Thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công) - Tư vấn lập dự toán xây dựng công trình - Tư vấn lập Báo cáo khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án - Lập Tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

- Tư vấn thiết kế (Thiết kế sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công)

- Tư vấn lập dự toán xây dựng công trình

- Tư vấn lập Báo cáo khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án

- Lập Tổng mức đầu tư xây dựng công trình;

Next đối tác Prev đối tác