Tin tức

KÍ KẾT HỢP ĐỒNG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

( 12-06-2016 - 09:59 PM ) - Lượt xem: 319

Dự án: Khu xử lý rác thải Quang Trung; Địa điểm: Xã Quang Trung - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI (Biên Hòa - Đồng Nai) Thời gian thực hiện HĐ: 40 ngày

Dự án: Khu xử lý rác thải Quang Trung;

Địa điểm: Xã Quang Trung - Huyện Thống Nhất - Tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ SONADEZI (Biên Hòa - Đồng Nai)

Thời gian thực hiện HĐ: 40 ngày

Next đối tác Prev đối tác